Restaurang Stockholm på Restaurangbloggen

Drickskulturen i Sverige – Snart ett minne blott?

 

Under det senast decenniet har man kunnat se en stor förändring, gällande drickskulturen i Sverige. I takt med att man ställer allt högre krav på restaurangservicen har även storleken på dricksen krympt avsevärt. Tidigare var det allmänt att man lade till ca 10 procent av notan i dricks, om man var nöjd med servicen. I dagens läge har det blivit allt ovanligare. Så betyder denna nedgång i dricksgenerositeten att servicen på restaurangerna har blivit sämre eller har restauranggästerna bara blivit girigare?

dricks

Mina upplevelser är att de ofta är det senare alternativet som gäller, eftersom man ofta hör berömmande kommentarer bland restauranggästerna, om hur jättegod maten var och servicen förstklassig, men likväl så lämnas ingen dricks. Enligt mitt tycke vore synd om denna fina gest skulle försvinna helt i Sverige. Dricksen anses ofta vara en måttstock för servicepersonalen att kunna beräkna hur gästen har upplevt restaurangbesöket i sin helhet. Tillika är dricks väldigt uppskattat och en drivande och uppiggande faktor för servicepersonalen.

Har du märkt av förändringen i drickskulturen i Sverige? Vad anser du, är dricks en fin gest eller bara ett onödigt ont? Skriv gärna och berätta om dina åsikter gällande dricks, här på restauranbloggen.se